Teatertalenter Sønderjylland - Schleswig (TSS)

Periode: 1 nov. 2017 – 1 jul. 2019

Hvor skal unge i Sønderjylland og grænseområdet søge hen, hvis de har lyst til at fordybe sig i teater og vil prøve kræfter med håndværket? Det er et behov, vi på Teatret Møllen har ønsket at imødekomme og tage seriøst ved at etablere et 2-årigt sammenhængende forløb for talentfulde, teaterinteresserede unge i regionen mellem 16 og 21 år. Efterfølgende er det ambitionen, at projektet kan eksistere som en permanent udvidelse af Møllens kunstneriske udbud og lokale engagement.

Det er vigtigt for os at give de unge så bred indsigt i teaterlivet som muligt, og vi ønsker at give dem muligheden for at udvikle deres evner til at indgå i nyskabende og kreative sammenhænge både lokalt og på landsplan. Derudover skal initiativet være med til at styrke de unges sociale færdigheder og skabe grobund for personlig udvikling og vækst.

Info om kommende auditions

De første auditions til ”Teatertalenter Sønderjylland-Schleswig” (TSS) fandt sted i begyndelsen af december 2017 i Flensborg og Aabenraa, hvortil aspiranterne i første omgang var kommet i betragtning på baggrund af en kort, motiveret ansøgning, som de havde sendt til Teatret Møllen. Det første talenthold fortsætter indtil den 1. juli 2019, hvorefter der vil være auditions til det efterfølgende hold – for nærmere information heromkring hold øje med Teatret Møllens hjemmeside og Facebook-profil.

Talenthold 1
Klik her
Talenthold 2
Klik her
Talenthold 3
Klik her
Talenthold 4
Klik her
Talenthold 5
Klik her
Talenthold 6
Klik her

Selve projektet består af en række workshop-orienterede forløb, der som udgangspunkt finder sted i Møllens lokaler i den gamle slotsvandmølle i Haderslev. Forløbet kan blandt andet indeholde undervisning i discipliner som: skuespilteknik, ensemble-træning, improvisationer, karakterarbejde, tekstarbejde, dans, film og TV teknik, casting, teaterhistorie, sang, stemmetræning og meget, meget mere. Undervisningen varetages af Teatret Møllens medarbejdere i samarbejde med andre aktivt udøvende kunstnere. Derudover vil forløbene blive suppleret af ekskursioner, hvor de unge blandt andet skal se forestillinger på flere forskellige teatre, møde professionelle skuespillere, sangere, sceneinstruktører, dramatikere, scenografer, teaterledere, pr-medarbejdere og øvrigt scenepersonale.

TSS er Haderslev Kommunes fyrtårnsprojekt indenfor rammerne af Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig.TSS støttes af KursKultur med midler fra partnerne bag Region Sønderjylland-Schleswig, det danske kulturministerium og Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. Dette projekt finansieres med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.