Vores Sønderjyske Egn

Undersøgelse, udnyttelse og udvikling af den lokale forankring

Hvad er det præcis, der gør et egnsteater til et egnsteater? Og hvordan adskiller et egnsteater sig i forhold til eksempelvis Det Kgl. Teater eller Aveny-T?

Det har Teatret Møllen i Haderslev sat sig for at afdække i en ny undersøgelse, der skal skabe indsigt i, hvordan egnsteatret kan udbygge og udvikle sin forankring i sønderjysk historie og kultur.

Helt konkret vil Teatret Møllen undersøge, hvordan typiske sønderjyske kendetegn med alt fra honningkager og grønlangkål til grænselandets historie og dialekt kan være med til at præge teatrets kunstneriske virke. Et område, som teatret på mange måder allerede i dag forsøger at inkorporere i dets produktioner.

Undersøgelsen starter med et større research- og interviewarbejde, der efterfølgende skal danne grundlag for en række samtaleevents på Møllen, hvor et panel af lokale meningsdannere, historiefortællere og kendte personligheder, der alle på hver deres måde gør brug af det sønderjyske i deres arbejde, kommer til at deltage. Til sommer kulminerer det hele til slut i et talkshow i Haderslev, der bliver offentligt tilgængeligt.

”Professionelle teatre, der er forankret i det danske landskab, beriger deres lokalsamfund, fordi de giver borgerne – høje som lave – muligheden for, at de kan møde sig selv i teatret. Det bygger på en særlig nærhed mellem teatret og dets egn. Men det er faktisk også de lokale kunstneriske greb, der kan give forestillingerne et helt særligt lokalt islæt, der er med til at gøre dem spændende på nationalt plan.”

Nikolaj Mineka, Teaterchef

Et lille digitalt talkshow

Som led i Teatret Møllens undersøgelse af den lokale forankring, præsenterer teatret i maj og juni 2020 tre små digitale talkshows, hvor vi bruger teaterets digitale platform på en ny måde til at dykke ned i et emne, der ligger os meget på hjerte: Hvad kendetegner vores sønderjyske egn og de mennesker, der bor i eller kommer fra Sønderjylland?

De tre små talkshows tager udgangspunkt i en lang række samtaler, som vi henover vinterhalvåret har haft med en masse forskellige mennesker med tilknytning til Sønderjylland – lige fra bloggere til avisredaktører, menighedsråd og efterskoleelever om ”Vores sønderjyske egn”. Samtalerne har peget på tre temaer, som, vi synes, er særlige for Sønderjylland – nemlig: MAD, HUMOR og ARBEJEDE.

Du kan læse mere om de tre digitale talkshow-events her.

Formålet

Formålet med undersøgelsen er at finde frem til, hvordan Teatret Møllen kan styrke sine bånd til Sønderjylland og Schleswig og skal munde ud i inspiration til en række konkrete tiltag, som teatret kan implementere, når undersøgelsen er slut. Resultatet og erfaringerne undervejs skal herefter offentliggøres, så andre virksomheder og organisationer kan få gavn af undersøgelsen.

“Vores sønderjyske egn” er støttet af Statens Kunstfond og Nordea Fonden.